อำนาจหน้าที่ สม.

Print
Category: ข้อมูลทั่วไป
Published Date
Written by krit Hits: 1487

อำนาจหน้าที่ปัจจุบัน

 

"สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์" มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(ตามคำสั่ง สป.วท. ที่35/2550 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550) ดังนี้