สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ติดต่อ สม.

Print
Category: ข้อมูลทั่วไป
Published Date
Written by Super User Hits: 1526
ติดต่อ สม.

 

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิทเศสัมพันธ์ 
ชั้น 3 อาคาร สวทช. (โยธี) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
ซอย โยธี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
โทรศัพท์ : 0-2333-3900
โทรสาร : 0-2333-3930