สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปราชอาณาจักรสวีเดน

Print
Category: สวีเดน
Published Date
Written by krit Hits: 896

สวีเดน ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน

ธงชาติ,สวีเดน,ประเทศสวีเดน,Sweden, Flag

ธงชาติสวีเดน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ประเทศสวีเดน” ประเทศสวีเดน หรือที่ชาวสเเกนดิเนเวียนรู้จักกันดีเเละเรียกกันว่า “Sverige หลายท่านคงสงสัยว่า สวีเดนเกี่ยวข้องกับดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนอย่างไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร และทำไมถึงเรียกเช่นนี้

สำหรับภาพพระอาทิตย์ใกล้ตกดินที่เห็นด้านล่างนี้ เป็นภาพที่ดิฉันถ่ายไว้ช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่าในเขณะที่ไปเข้าแค้มปิ้งที่ Ramsvik Bohuslän, Hunnebostrand (อยู่ทางภาคตะวันตกของสวีเดน) ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของสวีเดนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสวีเดน

แผนที่,สวีเดน, Sweden, Map

แผนที่สวีเดน – Sweden Map

สวีเดน (อังกฤษ: Sweden; สวีเดน: Sverige) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรสวีเดน(อังกฤษ: Kingdom of Sweden; สวีเดน: Konungariket Sverige) ประเทศสวีเดนมีประชากรที่เบาบาง เว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขาสูง

 • ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรสวีเดน ( Kingdom of Sweden)
 • พรมแดน : ตะวันตกจรดประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟินแลนด์ และช่องแคบ สแกเกอร์แรก (Skagerrak) ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดช่องแคบแคทีแกต (Kattegat) และทางตะวันออกจรดทะเลบอลติก และอ่าวบอทเนีย
 • ภาษา : ภาษาสวีเดน
 • ระบบการปกครอง : ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนและมีรัฐสภา
 • เมืองหลวง : สตอกโฮล์ม กรุงสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สตอกโฮล์มมีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน จากจำนวน 9 ล้านคนทั่วประเทศและเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับรองลงมาได้แก่ เมือง Göteborg, Malmö,  Uppsala และ Linköping ตามลำดับ
 • เมืองสำคัญอื่นๆ : คาลมาร์, ตรอลเฮตตัน, นอร์เชอปิง, มัลเมอ, ลุนด์, อุปซอลา, เอิร์นเชิลส์วีก, โกเธนเบิร์ก
 • พื้นที่ : รวม 449,964 ตร.กม.
 • สกุลเงิน : โครนาสวีเดน (Swedish krona, SEK) โดย 1 SEK ประมาณ 4.4 บาท
 • ประชากร : ประมาณ 9.3 ล้านคน
 • รหัสโทรศัพท์ : 46

การเมืองการปกครอง

สวีเดนมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2352 ส่วนรัฐสภาใช้ระบบสภาเดี่ยว คือ สภาริกสดอก (Riksdag) มีจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด 349 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน มีวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี

การปกครองในระดับภูมิภาคประกอบด้วย 21 มณฑล (län หรือ county) โดยรัฐบาลกลางมีข้าหลวงมณฑลเป็นผู้แทนและมีคณะกรรมการบริหารมณฑล ข้าหลวงมณฑลได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางให้ดำรงตำแหน่งวาระ 6 ปี โดยมักจะคัดเลือกมาจากนักการเมือง แต่บุคคลเหล่านี้จะต้องลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญของการบริหารมณฑล ภารกิจส่วนใหญ่ของการบริหารมณฑลมีลักษณะเป็นงานส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ละมณฑลมีสภามณฑลที่มาจากการเลือกตั้ง สภานี้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านอนามัยและสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการให้บริการในโรงพยาบาล การจัดการศึกษาบางประเภทและ การฝึกอาชีพ สภามณฑลมีสิทธิที่จะเก็บภาษีรายได้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายได้ นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในสวีเดนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งและสมัครเข้ารับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งในสภาเทศบาลและสภามณฑล

ในแต่ละมณฑลจะมีหลายเทศบาล ปัจจุบัน มี 288 เทศบาล (Kommun) โดยแต่ละเทศบาลต่างมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างรัฐบาลกลางและเทศบาล

จากการจัดลำดับของ Transparency International กรุงเบอร์ลิน ได้ยกให้สวีเดนอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลกในฐานะประเทศที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2556)

เขตการปกครอง

สวีเดนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 21 มณฑลและใช้ภาษาสวีดิสเป็นภาษาหลัก สกุลเงินที่ใช้คือ โครนสวีเดน (Swedish Krona) (SEK)

แผนที่,สวีเดน, Sweden, Map

สวีเดน 21 มณฑล – Sweden Map

สวีเดนแบ่งออกเป็นสามภาคหลัก ๆ ได้แก่

 • โยตตาลันด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นที่ราบและมีป่าไม้
 • สเวียลันด์ เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ และมีทะเลสาบจำนวนมาก
 • นอร์ลันด์ เป็นภูมิภาคตอนเหนือของสวีเดน มีภูเขา ป่าไม้ และแร่ธาตุมาก ประมาณร้อยละสิบห้าของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศตั้งอยู่เหนือขึ้นไปจากอาร์กติกเซอร์เคิล

สวีเดน เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรป มีเขตแดนทางตะวันตกจรดประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟินแลนด์ ทางตะวันออกจรดอ่าวบอทเนียและทางตอนใต้จรดทะเลบอลติก สวีเดนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในทวีปยุโรป มีพื้นที่ 450,000 ตารางกิโลเมตร (ความกว้าง 500 กิโลเมตร และความยาว 1,600 กิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

ภาคใต้ของสวีเดน

ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ ทางตอนใต้มีชายฝั่งทอดยาวและประกอบไปด้วยหมู่เกาะกว่า 25,000 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ Öland และ Gotland พื้นที่ในประเทศมีทะเลสาบอยู่จำนวนมากถึง 100,000 แห่ง ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ได้แก่ทะเลสาบ Vänernทะเลสาบ Vättern และทะเลสาบ Mälaren

ในปัจจุบันประชากรเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในสวีเดนเป็นผู้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ โดยหลัก ๆ ได้แก่ ประเทศในนอร์ดิก ประเทศยุโรปอื่น ๆ และประเทศในตะวันออกกลาง แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสวีเดนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น

สวีเดนเป็นประเทศที่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสงบ เรียบง่าย เป็นประเทศที่การแข่งขันไม่สูงนัก มีความเสมอภาคในสังคมสูง ไม่ว่าคุณจะเป็นกรรมกร พนักงานทำความสะอาดหรืออาชีพใดก็ตาม สภาพความเป็นอยู่ มุมมองของสังคมก็จะไม่ต่างกัน ประชากรของที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย สังเกตได้ว่าประเทศนี้แทบจะไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากมนุษย์หรือภัยจากธรรมชาติก็ตาม

สำหรับการชำระเงินภาษี ตามกฎหมายสวีเดน ผู้มีเงินรายได้จะต้องจ่ายภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาลในอัตราร้อยละ 29 – 35 และหากมีรายได้เกิน 327,600 โครนาสวีเดนต่อปีจะถูกเก็บเพิ่มอีกร้อยละ 20 – 25 นอกจากนี้ ก็มีภาษีประกันสังคมหรือภาษีนายจ้าง ซึ่งตามปกตินายจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมให้กับลูกจ้างในอัตราร้อยละ 28 จากยอดเงินรายได้ของลูกจ้าง

สภาพอากาศของสวีเดนแบ่งออกเป็น 4 ฤดู

ฤดูหนาว (Winter)

หน้าหนาว, ฤดูหนาว, สวีเดน, ประเทศสวีเดน, ภาพหน้าหนาวสวีเดน

หน้าหนาวสวีเดน

เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม อากาศหนาวเย็นมากมีหิมะตก ตอนกลางวันจะสั้นแต่ตอนกลางคืนยาว ในหนึ่งวันจะมีแสงสว่างเพียง 6-7 ชั่วโมง อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง –20 องศาเซลเซียส แต่สำหรับตอนเหนือสุดของสวีเดน ฤดูหนาวจะยาวนานถึง 8 เดือน ทำให้คนสวีเดนโดยเฉพาะคนชราจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูง ในฤดูหนาวทางตอนเหนือมีอากาศหนาวจัดและยาวนานกว่าที่อื่น ๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศซึ่งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ ส่วนทางตอนใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล และมีความหนาวเย็นน้อยกว่าทางตอนเหนือ

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)

ฤดูใบไม้ผลิที่สวีเดน

ฤดูใบไม้ผลิที่สวีเดน

เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศเปลี่ยนแปลงง่าย โดยปกติจะมีฝนตกโปรยปรายและมีแสงแดด อุณหภูมิระหว่างตอนกลางวันและตอนกลางคืนจะแตกต่างกันมาก ประมาณ 5 ถึง 15 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน (Summer)

หน้าร้อนที่สวีเดน

หน้าร้อนที่สวีเดน

เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม อากาศอบอุ่น อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสขึ้นไป ตอนกลางวันจะยาวกว่าตอนกลางคืนมาก จนแทบจะไม่มีกลางคืนในช่วงต้นภาคฤดูร้อนคือเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ในฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่มีแสงสว่างยาวนานที่สุดและเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า พระอาทิตย์เที่ยงคืนในบางแห่ง

ถึงแม้ว่าสวีเดนจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือมาก แต่กลับมีภูมิอากาศแบบอบอุ่น เนื่องจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล พระอาทิตย์ไม่ตกดินเลยในบางช่วงของฤดูร้อน และแทบไม่สามารถเห็นได้ในฤดูหนาว สวีเดนจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn)

 ฤดูใบไม้ร่วงที่สวีเดน

ฤดูใบไม้ร่วงที่สวีเดน

เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน อากาศค่อนข้างมืดครึ้มแปรปรวน มีลมฝน อุณหภูมิระหว่าง 5 ถึง 12 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วงที่สวีเดน ภาพรวมโดยทั่วๆไปแล้วอากาศจะค่อนข้างหนาว …