สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปโปแลนด์

Print
Category: โปแลนด์
Published Date
Written by krit Hits: 512

ประเทศในยุโรป : โปแลนด์

โปแลนด์

Poland

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐโปแลนด์

ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Poland

พื้นที่ : 312,685 ตร.กม

เมืองหลวง :กรุงวอร์ซอ (Warsaw)

ประชากร : 38.5 ล้านคน (2558)

ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอันเจ ดูดา (Andrzej Duda)

นายกรัฐมนตรี : นางอีวา โคปัช (Ewa Kopacz)

รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเจอกอส เช็ตเตนา (Grzegorz Schetyna)

ภาษาราชการ : โปลิช

วันชาติ : 3 พฤษภาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 14 พฤศจิกายน 2515

ศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 96 % และอื่นๆ 4%

สาธารณรัฐโปแลนด์ :
มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้า การเกษตร ยานยนต์ 
มีแหล่งถ่านหินใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของโลก ให้ความสำคัญกับพลังงานจากก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน และพลังงานหมุนเวียน (พลังงานลม และพลังงานชีวมวล)
โปแลนด์เป็นประเทศเดียวในสหภาพยุโรปที่ไม่ประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป แต่ยังมีปัญหาด้านการขาดดุล ซึ่งรัฐบาลพยายามลดการขาดดุลให้อยู่ในอัตรา ร้อยละ 3 ตามที่สหภาพยุโรปกำหนดได้ในปี 2015
มวยไทยเป็นที่นิยมมากในโปแลนด์ โดยมี Polish Muaythai Federation และมีค่ายมวยทั่วประเทศ 100 ค่าย สมาชิกกว่า 9,000 คน 

ข้อมูลเศรษฐกิจ


GDP : 548 พันล้าน USD (ปี 2557)

Real GDP Growth : ร้อยละ 3

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0

อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องจักร เหล็กและเหล็กกล้า เหมืองถ่านหิน เคมีภัณฑ์ ต่อเรือ อาหารแปรรูป แก้ว เครื่องดื่ม สิ่งทอ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี อังกฤษ เช็ก ฝรั่งเศส อิตาลี และรัสเซีย

ตลาดน้ำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ อิตาลี จีน

GDP Per Capita : 23,952 USD

สกุลเงิน : สว๊อตตี้ (Zwoty)

ทรัพยการสำคัญ : ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน กำมะถัน เงิน ตะกั่ว

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง เครื่องจักรไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เชื้อเพลิงธรรมชาติ พลาสติก และเหล็ก

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เชื่อเพลิงธรรมชาติ เครื่องจักร ยานยนตร์ พลาสติก และเหล็ก

สถิติสำคัญ ไทย - โปแลนด์

มูลค่ารวม : 696.71 ล้าน USD (ไทยส่งออก 440.62 ล้าน USD และนำเข้า 256.09 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 184.53 ล้าน USD (ปี 2557)

สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เคมีภัณฑ์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เตาอบและเครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้านำเข้าจากโปแลนด์ : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์ นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และผลิตภัณฑ์ทำจากยาง

การลงทุน : ปัจจุบัน มีบริษัทไทยลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในโปแลนด์ 4 รายได้แก่ บริษัท Lucky Union Foods-Euro ร่วมลงทุนกับบริษัท Euro-Fish Poland จัดตั้งบริษัท Lucky Union Foods- Euro Sp.Z.o.o. บริษัท DHA Siamwalla ร่วมลงทุนกับบริษัทโปแลนด์ บริษัท Indorama และ บริษัท SCT ดำเนินธุรกิจ outsourcing สินค้าจากโปแลนด์ไปจำหน่ายทั่วโลกรวมทั้งไทย ส่วนการลงทุนที่สำคัญของโปแลนด์ในไทยได้แก่ บริษัท Mercator Medical S.A. ตั้งโรงงานผลิตถุงมือและผ้าคลุมพลาสติกที่ใช้ในทางการแพทย์ และโครงการร่วมลงทุนระหว่างโปแลนด์กับอิสราเอลในกิจการซอฟท์แวร์

จำนวนนักท่องเที่ยว : ปี 2557 มีนักท่องเที่ยวมาไทย 71,735 คน (ปี 2556 จำนวน 67,107 คน)

จำนวนคนไทยในโปแลนด์ :ประมาณ 300 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแรงงาน อาทิ พ่อครัว/แม่ครัว นวดแผนไทย/สปา

สำนักงานของไทยในโปแลนด์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ, สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ

 

สำนักงานของโปแลนด์ในไทย : สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย