ข้อมูลทั่วไป

Print
Category: ปากีสถาน
Published Date
Written by krit Hits: 404

ข้อมูลทั่วไป

Pakistan / ปากีสถานที่ตั้ง ทิศตะวันตกติดกับอิหร่านและอัฟกานิสถาน ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกติดกับอินเดีย และทิศใต้ติดกับทะเลอาหรับ 

พื้นที่ 796,096 ตารางกิโลเมตร (ไทยมีพื้นที่ราวร้อยละ 75 ของปากีสถาน) 

เมืองหลวง กรุงอิสลามาบัด (Islamabad) 

เมืองสำคัญ เมืองการาจี (Karachi) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางเศรษฐกิจตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ และเป็นเมืองหลวงเก่า เมืองละฮอร์ (Lahore) เป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจอุตสาหกรรมทางตอนเหนือของประเทศ อยู่ใกล้ชายแดนปากีสถาน - อินเดีย    

ภูมิอากาศ บริเวณส่วนใหญ่ของประเทศมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ยกเว้นภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่อากาศอบอุ่น และภาคเหนือมีอากาศเย็น     

ประชากร 185 ล้านคน,(ไทย : 67.7 ล้านคน)   

ภาษา ภาษาอูรดูเป็นภาษาประจำชาติ  ส่วนภาษาอังกฤษใช้ในรัฐบาลกลางและภาคธุรกิจ และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ อาทิ ปัญจาบี ซินธี ปัชตุน และบาลูชี 

ศาสนา ประชากรร้อยละ 97 นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 77 เป็นนิกายสุหนี่ และร้อยละ 20 เป็นนิกายชีอะห์) นอกจากนั้น มีศาสนาคริสต์ ฮินดู และอื่นๆ รวมร้อยละ 3 

วันชาติ วันที่ 23 มีนาคม (Pakistan Day) 

ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตย   

ประมุขของรัฐ ประธานาธิบดี (นายมามนูน ฮุสเซน - Mamnoon Hussain) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 มีวาระการดำรงตำแหน่งสมัยละ 5 ปี 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรี นายมูฮัมหมัด นาวาซ ชารีฟ (Mr. Muhammad Nawaz Sharif)  

รมว.กต. ยังไม่แต่งตั้ง นายซาร์ตาจ อะซิส (Sartaj Aziz) ที่ปรึกษา นรม. ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลกระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยเงินตรา รูปีปากีสถาน (Pakistani Rupee) อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีปากีสถาน เท่ากับ 0.34 บาท (ปี 2556) 

อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 7.2, ไทย : ร้อยละ 1.9 
 
เงินทุนสำรอง 14.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557), ไทย : 157.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม  246.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557), ไทย : 373.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติ 1,334.1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน ต่อปี (ปี 2557),  ไทย : 5519.4 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน ต่อปี (ปี 2557)

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ   ร้อยละ 5.4 (ปี 2557), ไทย : ร้อยละ 0.7
 
อุตสาหกรรมหลัก  อุตสาหกรรมสิ่งทอ แปรรูปอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ ยารักษาโรค 

สินค้าส่งออกสำคัญ ฝ้ายดิบ ด้าย เครื่องนอน ข้าว เครื่องหนัง เคมีภัณฑ์ 

สินค้านำเข้าสำคัญ น้ำมันปิโตรเลียม พลาสติก เหล็กและเหล็กกล้า รถยนต์   

ประเทศคู่ค้าสำคัญ ส่งออกไปยัง ซาอุดิอาระเบีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อัฟกานิสถาน สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี นำเข้าจาก ซาอุดิอาระเบีย จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น. 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ