ออท.ปากีสถาน หารือ รอง ปวท. ปฐม ด้าน วทน.

Print
Category: ปากีสถาน
Published Date
Written by krit Hits: 506

DSCF9813

1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.วท / ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Sohail Khan เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงความคืบหน้า ภายหลังจาก เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย. เสนอให้มีการผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ภายใต้ MOU ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย (วท.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปากีสถาน ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ และควรจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้าน ว และ ท ไทย–ปากีสถาน ครั้งที่ ๒ ณ ปากีสถาน โดยมีผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

 

DSCF9814  DSCF9844

          สำหรับจุดประสงค์ที่จะหารือประเด็นหลัก คือ ความร่วมมือด้านการบริการสนเทศ และด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ตามข้อเสนอโครงการฯ เพื่อผลักดันให้มีกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ Exchange of S&T Information between Pakistan Scientific & Technological Information Center (PASTIC), Pakistan and Knowledge Center (KLC), Thailand. , โครงการประสานงานระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติของไทยและคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูของปากีสถาน (PAEC) เพื่อปรับปรุงกิจกรรมด้านมาตรวิทยารังสีไอออนิก ,การปรับปรุงเทคนิคการวิเคราะห์การใช้เทคนิคไอโซโทปในทางอุทกวิทยา

DSCF9856  DSCF9853

          นอกจากนี้ทาง สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย เสนอให้ต่ออายุ MOU ฉบับเดิม แต่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นว่า ควรจัดบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ เพื่อให้เป็นรูปแบบข้อตกลงปัจจุบันที่จะปฏิบัติได้จริง โดย

1) วท. เสนอตัดเงื่อนไขการจัดตั้งกองทุนฝ่ายละ ๕๐๐,๐๐๐ USD  เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศ

๒) เสนอเพิ่มสาขา nuclear technology, nuclear forensic, environmental monitoring, biodosimetry, food technology และสาขาอื่นที่สนใจร่วมกัน

๓) หน่วยงานต่าง ๆ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกิจกรรมเองหรือตามที่ตัดสินใจเป็นรายกรณี

๔) ข้อตกลงมีอายุ ๕ ปี และต่ออายุโดยอัตโนมัติอีกคราวละ ๕ ปี 

DSCF9824  DSCF9832

ข่าว : ปวีณ ควรแย้ม
ภาพ : ปวีณ ควรแย้ม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728 – 3732  โทรสาร 02 333 3834
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Facebook : sciencethailand