การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๔

Print
Category: อินเดีย
Published Date
Written by krit Hits: 407

การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๔

                    

 

            รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย-อินเดีย ครั้งที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงนิวเดลี โดยมี  Dr. Arabinda Mitra, Adviser & Head of International Bilateral Cooperation, Department of Science and Technology (DST)  เป็นประธานร่วม  

          ก่อนเริ่มประชุม Dr. Arabinda  Mitra   ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย และได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน   ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           ในการประชุมครั้งนี้  ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ     และเห็นชอบกับสาขาความร่วมมือที่จะผลักดันและประกาศรับข้อเสนอโครงการ   ใน ๔ สาขา ได้แก่  ๑) Human Health Sciences ๒) Renewable Energy covering solar cells and PV reliability  ๓) Photonics covering elastomeric optics and optical devices  และ ๔) Geospatial Technologies covering creation of GIS of towns in Thailand for urban  development  นอกจากนี้ ยังเห็นชอบกับร่างแผนความร่วมมือ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒  (Programme of Cooperation: POC) เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการตามกระบวนภายในประเทศต่อไป

     


         ในการเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้ คณะได้ร่วมหารือและศึกษาดูงานที่ International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Center of Energy Studies/ Indian Institute of Technology (IIT) และ Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopath (AYUSH)  ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความสนใจที่จะร่วมมือและแสวงหาแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป

   

การประชุมฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือ  โดยได้กำหนดสาขา แหล่งงบประมาณ และการดำเนินการที่ชัดเจน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

 

 

----------------------------------------