สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

สรุปการเข้าพบท่าน รมว.วท. ของประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น,กรุงเทพฯ

Print
Category: ญี่ปุ่น
Published Date
Written by krit Hits: 350

สรุปการเข้าพบท่าน รมว.วท. ของประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น,กรุงเทพฯ

 

ข้อมูลทั่วไปญี่ปุ่น

Print
Category: ญี่ปุ่น
Published Date
Written by krit Hits: 616

ข้อมูลทั่วไปประเทศญี่ปุ่น Japan (ジャパン)


ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
 ตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย หรือทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปธงชาติประเทศญี่ปุ่น ซิฟิก หมู่เกาะญี่ปุ่นทอดตัวเป็นรูปโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว จากทางตอนเหนือที่ละติจูด 45 องศา 33 ลิปดาเหนือ มาทางใต้ ที่ละติจูด 20 องศา 25 ลิปดาเหนือ โดยมีความยาวท 3,800 กม.พื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยผืนดิน 374,744 ตารางกิโลเมตร และผืนน้ำ 3,091 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ชายฝั่งทะเล 29,751 กิโลเมตร


ลักษณภูมิประเทศ
ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ "ดินแดนอาทิตย์อุทัย " หมู่เกาะที่ทอดตัวแผนที่ญี่ปุ่นยาวมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู และมีเกาะใหญ่น้อยอีกกว่า 6,800 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น มีจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด (Prefecture) แบ่งเป็นเมืองต่างๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมือง โดยมีโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411                               

ประชากร 
ประมาณ 126.97 ล้านคน (พฤษภาคม 2545) อัตราการเติบโตของประชากร คือ ร้อยละ 0.15 (2545) ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด เป็นอันดับที่ 8 ของโลก ความหนาแน่นของประชากรประมาณ 336 คน /ตร.กม.

เชื้อชาติ 
เชื้อชาติญี่ปุ่น ในทางประวัติศาสตร์เชื่อกันโดยทั่วไปว่าบรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่นได้แก่กลุ่มเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เรียกในปัจจุบันว่า เผ่าพันธุ์ยามาโตะ ผสมกับคนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ จีนและเกาหลี ปัจจุบันคนต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในญี่ปุ่น ได้แก่ ชาวเกาหลีและชาวจีน รวมทั้งเผ่าไอนุ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นไม่ถือว่าประเทศของตนมีชนกลุ่มน้อย

ศาสนา 
ศาสนาใหญ่ ๆ มี 2 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาชินโต นอกจากนั้นได้แก่ ศาสนาคริสต์และลัทธิขงจื้อ

การปกครอง
 ปกครองแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัติรย์เป็นประมุข

ภาษา
 ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการ

วันและเวลา
ทั่วประเทศญี่ปุ่น อยู่ในรัศมีเส้นแบ่งเวลาเดียวกันตลอดทั้งประเทศ คือ 9 ชั่วโมง เร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนิช เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางจากประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง

สภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของประเทศที่ทอดตัวเป็นแนวยาว
ทางเหนือ คือ เกาะฮอกไกโด มีอากาศหนาวจัดเกือบทั้งปี มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางใต้ คือคิวชูและโอกินาวา จะมีสภาพอากาศแบบเมืองร้อน และฝนตกชุกในฤดูฝน

ประเทศญี่ปุ่น มี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ

  • ฤดูใบไม้ผลิ : (มีนาคม-พฤษภาคม) เป็นฤดูที่สวยงาม ดอกไม้บานสะพรั่ง คนญี่ปุ่นถือว่าเป็นฤดูแห่งการเริ่มต้นของสิ่งต่างๆ และเป็นช่วงเปิดเทอม ช่วงปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม (29 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม) เป็นช่วง Golden Week ของชาวญี่ปุ่นที่จะได้หยุดพักผ่อนติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน
  • ฤดูร้อน : (มิถุนายน-สิงหาคม) ช่วงต้นฤดูร้อนจะมีฝนตกแทบทุกวันประมาณ 3-4 สัปดาห์ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมอากาศร้อนชื้น และเป็นช่วงของการปิดภาคเรียน  ฤดูร้อน กิจกรรมที่นิยมกันมากที่สุดคือ การพักผ่อนตามชายหาด อาบแดด และแคมปิ้ง ในช่วงนี้ชาวญี่ปุ่นนิยมส่งการ์ดถึงกันและกันเพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูนี้ ซึ่งการ์ดนี้เรียกว่า Shochu mimai
  • ฤดูใบไม้ร่วง : (กันยายน-พฤศจิกายน) เป็นฤดูที่แสนโรแมนติก ใบไม้สีเขียวสีแดงค่อยๆร่วงหล่นในบริเวณทั่วไป และฤดูนี้ยังเป็นช่วงชองการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนอีกด้วย ในฤดูนี้จะมี 1 วันที่พระอาทิตย์ส่องแสงยาวนานที่สุด ซึ่งเรียกว่า Geshi
  • ฤดูหนาว : (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) ในช่วงนี้ภูมิภาคทางเหนืออย่าง ฮอกไกโด โตโฮกุ อากาศจะหนาวเย็นมากและมีหิมะตกหนัก แต่ในฤดูนี้มีเทศกาลที่มีความสำคัญที่สุดคือ ปีใหม่ คนในครอบครัวจะฉลองกันด้วย “บะหมี่ข้ามปี” หรือที่เรียกว่า Toshikoshi soba (ถือกันว่าบะหมี่นี้แทนความมีอายุยืน เพราะมีลักษณะเป็นเส้นยาว) และรอคอยฟังเสียงระฆังต้อนรับปีใหม่ ผู้ที่ตีระฆังนี้คือ พระ และจะตีทั้งหมด 108 ครั้ง เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่าคนเราจะมีสิ่งไม่ดีอยู่ 108 อย่าง โดยเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆ เมื่อตีครบจำนวนจะเท่ากับว่า เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีๆ

ไปรษณีย์
ระบบไปรษณีย์ของญี่ปุ่น มีเครือข่ายอยู่มากมายทั่วประเทศ พร้อมทั้งบริการที่สะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย นอกจากจะบริการส่งจดหมายและพัสดุแล้ว ยังมีบริการเปิดบัญชีออมทรัพย์ สำหรับฝาก-ถอนเงิน , ATM , โอนเงิน , เงินกู้ , เช็คเดินทาง และชำระค่าสาธารณูปโภคคล้ายๆ กับธนาคาร แม้ว่าดอกเบี้ยจะต่ำกว่าธนาคาร แต่เป็นที่นิยมเนื่องจากสะดวกและอยู่ในบริเวณย่านที่อยู่อาศัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ทันที ไม่ต้องรอจนถึง 6 เดือน ทั้งยังมี ATM ของไปรษณีย์ไว้ให้บริการอีกด้วย โดยส่วนใหญ่ไปรษณีย์จะเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บางสาขา มีเปิดบริการครึ่งวันในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด บางสาขามีเคาน์เตอร์บริการตลอด 24 ชั่วโมง และบริการส่งจดหมายระหว่างประเทศตลอด 365 วัน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาทำงานของแต่ละสาขา สามารถสอบถามจากที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ที่พักของท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.post.japanpost.jp/english/index.html

โทรศัพท์
โทรศัพท์สาธารณะในญี่ปุ่นสามารถพบได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง มีทั้งแบบหยอดเหรียญและใช้บัตรโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์ในญี่ปุ่นนั้นจะคิดต่อนาที โทรศัพท์ภายในประเทศคิดนาทีละ 10 เยน ไม่ได้คิดต่อการโทรหนึ่งครั้งเหมือนในประเทศไทยหากต้องการโทรศัพท์ทางไกลจากประเทศไทยไปญี่ปุ่น กด 001 + รหัสประเทศญี่ปุ่น + รหัสเมือง (ไม่ต้องกดศูนย์ ) + หมายเลขโทรศัพท์ 8 หลัก เช่น โทรไปโตเกียว กด 001 + 81 + 3 + 12345678ตัวอย่างเงินญี่ปุ่น (เงินเยน)

สกุลเงิน
 
ญี่ปุ่นใช้เงินสกุลเยน เงิน 100 เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3.5 บาท เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ ธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน

ระบบการเงินและการธนาคาร
นักศึกษาต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 6 เดือนสามารถขอเปิดบัญชีธนาคารได้ โดยนำบัตรประจำตัวคนต่างชาติ หรือพาสปอร์ต และตราประทับชื่อ(Inkan) ไปติดต่อที่ธนาคาร(บางธนาคารถ้าไม่มีตราประทับ สามารถใช้ลายเซ็นต์แทนได้) โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงินที่จะฝาก (ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ) เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังสามารถทำเรื่องขอทำบัตร ATM ได้อีกด้วย เมื่อเปิดบัญชีธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้รับสมุดเงินฝากภายในวันนั้นเลย ส่วนบัตร ATM นั้น ทางธนาคารจะส่งทางไปรษณีย์ในอีก 1 สัปดาห์หลังจากยื่นเรื่องขอทำบัตรแล้ว โดยปกติธนาคารจะเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ส่วนตู้ ATM นั้นเราสามารถใช้บริการฝาก-ถอนได้ทุกวันในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 19.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. หากใช้นอกเวลาจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 105 เยน แล้วถ้าใช้บัตร ATM กับตู้ะนาคารอื่น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 105 เยน เช่นกัน นอกจากนั้นเรายังสามารถจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ โดยหักผ่านบัญชีธนาคารได้อีกด้วยหลังจากเปิดบัญชีธนาคารแล้ว หากต้องการให้ทางบ้านโอนเงินจากประเทศไทยเข้าบัญชีที่ประเทศญี่ปุ่นสามารถทำได้ โดยนักศึกษาควรถ่ายสำเนาใบตอบรับจากทางโรงเรียนไว้ให้กับครอบครัว เพื่อที่จะเป็นหลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ในการโอนเงินออกนอกประเทศไทย ซึ่งในการโอนเงินนี้จะถูกหักค่าธรรมเนียมหลายต่อ ดังนั้นหากโอนเงินจำนวนน้อยจะไม่คุ้มเท่าใดนัก และนอกจากวิธีโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ยังสามารถนำบัตร ATM ของธนาคารในเมืองไทย ที่มีระบบ PLUS หรือ Cirrus มาเบิกเงินจากตู้ ATM ที่ประเทสญี่ปุ่นได้อีกด้วย ทั้งตู้ ATM ของธนาคารและไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ PLUS หรือ Cirrus ซึ่งวิธีนี้จะสะดวกสบายกว่าและเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าวิธีแรก แต่ตู้ ATM ลักษณะนี้มีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น

ระบบไฟฟ้า
ญี่ปุ่นใช้ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 100 โวลท์ ซึ่งแตกต่างจากเมืองไทย ซึ่งใช้กระแสไฟ 220 โวลท์ ฉะนั้นหากจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปใช้ที่ญี่ปุ่น จึงจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องแปลงระบบไฟฟ้า ( Adapter) ปลั๊กไฟส่วนใหญ่จะเป็นแบบสองขาแบน

          ตัวอย่งาปลั๊กไฟที่ประเทศญี่ปุ่น          ตัวอย่งาปลั๊กไฟที่ประเทศญี่ปุ่น

เมืองหลวง กรุงโตเกียว (Tokyo)

ประชากรเมืองหลวง โตเกียวมีประชากร 12.5 ล้านคน

ดอกไม้ประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่นคือดอกซากุระ

ศุลกากร
สิ่งของต้องห้ามหลักๆ ได้แก่
1. ฝิ่น กัญชา และยาเสพติดทุกประเภท ยากระตุ้นประสาท (รวมไปถึงยาดมด้วยเช่นกัน)
2. อาวุธ
3. สื่อที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชน หรือขัดต่อศีลธรรม เช่น สื่อลามก (หนังสือ วิดีโอ ภาพถ่ายและอื่นๆ)
4. เหรียญปลอม ธนบัตรปลอม ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ของเทียม ลอกเลียนแบบ
5. สัตว์ป่าและพืช รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าและของป่า
หากจะนำสัตว์หรือพืช (รวมถึงเมล็ดพันธุ์และผล) เข้าญี่ปุ่น จะต้องผ่านด่านการตรวจเช็คและควบคุมโรคอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังจำกัดปริมาณยาที่นำเข้าเพื่อใช้ในระยะเวลา 2 เดือน หากมีข้อสงสัยควรสอบถามที่สถานกงสุลญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร 0-2207-8504, 0-2696-3004

การคมนาคม
รถไฟ
ประเทศญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบการคมนาคมที่สะดวกสบายและตรงต่อเวลาที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ รถประจำทาง หรือเครื่องบิน แต่การเดินทางโดยรถไฟดูจะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด เพราะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนของญี่ปุ่นเราสามารถไปได้อย่างง่ายดายด้วยรถไฟ
การรถไฟของญี่ปุ่นดำเนินการโดยบริษัทต่างๆ ทั้งที่เป็นของภาครัฐ และเอกชน สำหรับองค์กรที่เป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ Japan Railways หรือ JR ซึ่งเป็นบริษัทรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อดีตเคยเป้นของรัฐบาล แต่ปัจจุบันดำเนินการโดยเอกชน รถไฟJR มีให้บริการ ทั้งในระยะไกล และในตัวเมือง ดังนั้นจึงมีผู้ใช้บริการอย่างมากมาย โดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนรถไฟที่วิ่งในตัวเมืองจะแน่นเป็นพิเศษ
รถไฟ JR จะมีการแบ่งตามระยะทางและความเร็วด้วย คือ
1. ขบวนธรรมดา จะจอดทุกป้าย มักจะวิ่งตามเมืองใหญ่ๆ
2. Limited Express (Kaisoku) จะจอดเฉพาะป้ายสำคัญๆ เท่านั้น
3. Special Express (Tok-kyu) จะจอดเฉพาะป้ายหลักๆ คือจอดน้อยกว่าและวิ่งเร็วกว่า Limited Express
รถไฟ JR จะวิ่งทั้งในเมืองและออกไปชานเมือง ซึ่งรถไฟแบบนี้ ขณะที่วิ่งในเมืองก็จะเป็นขบวนธรรมดาจอดทุกป้าย แต่ออกนอกเขตตัวเมืองแล้ว จะเปลี่ยนเป็น Limited Express หรือ Special Express ก็มีดังนั้นก่อนขึ้นรถไฟจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่ารถไฟขบวนที่จะนั่งเป็นลักษณะไหน
    นอกจากรถไฟ JR แล้ว ก็ยังมีรถไฟที่ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ คือ รถไฟใต้ดิน ซึ่งรถไฟใต้ดินที่ญี่ปุ่นมักจะวิ่งเฉพาะในตัวเมืองจนถึงเขตเมืองรอบนอกเท่านั้น จะไม่วิ่งข้ามจังหวัดเหมือนรถไฟ JR แต่รถไฟใต้ดินก็มีผู้ใช้บริการมากพอๆ กับรถไฟ JR และในชั่วโมงเร่งด่วน บางสายของรถไฟใต้ดินที่แน่พอๆกับรถไฟ JR

รถโดยสารประจำทาง
รถประจำทางของญี่ปุ่นจะวิ่งในระยะทางสั้นๆ ไม่วิ่งไกลมากเหมือนของเมืองไทย แต่ที่วิ่งระยะไกลแบบข้ามจังหวัดก็มีเช่นกัน รถประจำทางของญี่ปุ่นจะไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร แต่จะมีเครื่องเก็บเงินอัตโนมัติอยู่ข้างคนขับรถ เราสามารถจ่ายได้ทั้งเหรียญ และธนบัตร ในโตเกียวจะเก็บอัตราค่าโดยสารเดียว คือ ผู้ใหญ่ 200 เยน ตลอดสาย และเด็ก 100 เยน ตลอดสาย แต่รถประจำทางตามจังหวัดที่วิ่งในระยะทางที่ค่อนข้างไกล (แต่ไม่ได้ข้ามจังหวัด) การจ่ายค่าโดยสารจะแตกต่างกันออกไปคือ เมื่อขึ้นไปแล้วยังไม่ต้องจ่ายเงิน แต่เครื่องจะออกเป็นตั๋วที่มีหมายเลขมาให้เรา นั่นคือหมายเลขต้นทางที่เราขึ้น เมื่อถึงจุดหมายปลายทางที่จะลง ค่อยยื่นตั๋วให้ให้พนักงานขับรถ และพนักงานขับรถจะกดเครื่องเก็บเงินอัตโนมัติที่อยู่หน้ารถให้ออกมาเป็นราคาค่าโดยสารที่เราต้องจ่าย

*ข้อควรระวังในการโดยสารรถไฟและรถประจำทาง
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะโดยสาร เนื่องจากภายในพาหนะที่กำลังโดยสารอยู่นั้น อาจมีผู้ที่เป็นโรคหัวใจที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการเต้นของหัวใจโดยสารอยู่ด้วย ซึ่งสัญญาณโทรศัพท์มือถืออาจไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ชนิดนี้และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

รถแท็กซี่
การคิดค่าโดยสารรถแท็กซี่ของญี่ปุ่นจะเหมือนกับของไทย คือคิดราคาตามมิเตอร์ ราคาจะเริ่มต้นที่ 660 เยน สำหรับ 2 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้น 80 เยนทุกๆ 274 เมตร หรือรถติดทุกๆ 40 วินาที และยังมีรถแท็กซี่คันเล็กซึ่งจะคิดราคามิเตอร์เริ่มต้นที่ 640 เยน ใน 2 กิโลเมตรแรก และเพิ่มขึ้น 80 เยน ทุกๆ 290 เยน ค่าแท็กซี่ในช่วงเวลา 5 ทุ่มถึงตี 5 จะมีราคาแพงกว่าปกติ ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถแท็กซี่ได้ที่หน้าสถานีรถไฟ หรือต่อแถวขึ้นตามจุดบริการ (Taxi Noriba) คนขับรถแท็กซี่ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงจะต้องใส่สูทและสวมถุงมือด้วย ซึ่งภายในรถแท็กซี่ทุกคันจะมี Navigator เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทาง เพียงแค่ใส่ชื่อสถานที่ปลายทางที่เราต้องการไป เครื่องจะค้นหาให้อย่างอัตโนมัติ สำหรับค่าโดยสารนั้นสามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้และยังขอใบเสร็จรับเงินได้ด้วยหากต้องการ

รถจักรยาน
ที่ญี่ปุ่นการขี่จักรยานบนทางเท้าถือเป็นเรื่องปกติดังนั้นเป็นหน้าที่ของคนเดินบนทางเท้าที่จะต้องระวังจักรยาน โดยปกติคนญี่ปุ่นนิยมขี่รถจักรยานเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย เช่นใช้เดินทางจากบ้าน ไปสถานีรถไฟหรือป้ายรถประจำทางจากบ้านไปโรงเรียนแม่บ้านมักจะใช้เวลาไปจ่ายตลาดเป็นต้น ตามสถานีรถไฟเกือบทุกแห่งจึงมีที่สำหรับจอดจักรยาน แต่ควรจะล็อคจักรยานให้ดีด้วย ไม่เช่นนั้นอาจจะถูกขโมยได้ หากจอดจักรยานในที่ห้ามจอดอาจจะโดนยกไปไว้ที่สถานีตำรวจและต้องเสียเวลาไปรับคืนพร้อมทั้งเสียค่าปรับด้วย