สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

สรุปการเข้าพบท่าน รมว.วท. ของประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น,กรุงเทพฯ

Print
Category: ญี่ปุ่น
Published Date
Written by krit Hits: 389

สรุปการเข้าพบท่าน รมว.วท. ของประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น,กรุงเทพฯ