ข้อมูลทั่วไปอิหร่าน

Print
Category: อิหร่าน
Published Date
Written by krit Hits: 407

ข้อมูลทั่วไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

Iran / อิหร่าน

ที่ตั้ง  มีพรมแดนติดกับอ่าวโอมาน อ่าวเปอร์เชีย และทะเลแคสเปียน พรมแดนด้านตะวันออกติดอัฟกานิสถานและปากีสถาน พรมแดนด้านเหนือจรดอาร์เมเนีย อาร์เซอร์ไบจานและเติร์กเมนิสถาน พรมแดนด้านตะวันตกติดอิรักและตุรกี

พื้นที่      1.648 ล้านตารางกิโลเมตร (3 เท่าของไทย)

เมืองหลวง      กรุงเตหะราน (Tehran)

ประชากร     80 ล้านคน (ปี 2557) ประกอบด้วยเชื้อชาติเปอร์เซีย อาเซอรี

ภูมิอากาศ    ภาคพื้นทวีป แห้งแล้ง ปีหนึ่งมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูใบไม้ร่วง ผอุณหภูมิโดยเฉลี่ยแตกต่างกันมาก โดยอากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาว (ธันวาคม – มีนาคม) และร้อนจัด ในฤดูร้อน (มิถุนายน – กันยายน)

ภาษาราชการ     ภาษาฟาร์ซี (Farsi) หรือภาษาเปอร์เซีย

ศาสนา     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ (ชีอะห์ ร้อยละ 95 และสุหนี่ ร้อยละ 5)

ภาษา      ภาษาฟาร์ซี (Farsi) หรือภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาราชการ

วันชาติ 11 กุมภาพันธ์

ผู้นำสูงสุด อญาโตลลอฮ์ อะลี โฮไซนี คาเมเนอี (Ayatollah Ali Hoiseini-Khamenei)

ประธานาธิบดี นายฮัสซัน โรฮานี (Dr. Hassan Rouhani)

รมว.กต. นายโมฮัมหมัด จาหวัด ซาริฟ (Dr. Mohammad Javad Zarif)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 9 พฤศจิกายน 1955

หน่วยเงินตรา  เรียลอิหร่าน (IRR) 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 29,957 เรียลอิหร่าน 1 บาท เท่ากับ 843.15 เรียลอิหร่าน (ณ ตุลาคม 2558)

เงินทุนสำรอง 76.11 พันล้าน USD

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ    402.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 5,164.91 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ   ร้อยละ –5.8 (ปี 2557)

อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ19.8 (ปี 2557)

อุตสาหกรรมหลัก น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี

สินค้านำเข้าที่สำคัญ วัตถุดิบ อาหาร สินค้าทุนอุตสาหกรรม และสินค้าอุปโภคบริโภค

สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมัน เคมีภัณฑ์ ผลไม้ ถั่ว และพรม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ รัสเซีย เยอรมนี และอิตาลี

ตลาดส่งออกที่สำคัญ ญี่ปุ่น จีน อิตาลี แอฟริกาใต้ ตุรกี เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินเดีย และเนเธอร์แลนด์

ระบอบการปกครอง  ประธานาธิบดีทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหาร ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง คนปัจจุบันคือ นายฮัสซัน โรฮานี (Dr. Hassan Rouhani) ส่วนผู้นำสูงสุดศาสนาอิสลามคือ อญาโตลลอฮ์ อะลี โฮไซนี คาเมเนอี(Ayatollah Ali Hosseini Khamenei) เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพตำรวจ หน่วยข่าวกรอง ผู้แต่งตั้งคณะตุลาการ และผู้บริหารวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ