สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปแอฟริกาใต้

Print
Category: แอฟริกาใต้
Published Date
Written by krit Hits: 390

ข้อมูลทั่วไป

South Africa / แอฟริกาใต้

 

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดกับนามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับโมซัมบิกและสวาซิแลนด์ ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก 
พื้นที่ 1,219,090 ตารางกิโลเมตร 
เมืองหลวง กรุงพริทอเรีย (Pretoria) 
ประชากร 53.7 ล้านคน (ประมาณการปี 2558) 
ภูมิอากาศ สภาพอากาศอบอุ่น มีแสงแดดตลอดปี  
ภาษาราชการ อังกฤษ และ Afrikaans (ภาษาถิ่นที่มีผู้ใช้มาก เช่น IsiNdebele, IsiZulu) 
ศาสนา Zion Christian ร้อยละ 11.1 Pentacostal/Charismatic ร้อยละ 8.2 Catholic ร้อยละ 7.1 Methodist 
ร้อยละ 6.8 อิสลามร้อยละ 1.5 คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 46.5 ไม่มีศาสนา ร้อยละ 15.1 อื่น ๆ ร้อยละ 3.7 

ประธานาธิบดี : นายเจค็อบ เกดเลยีห์เลคีซา ซูมา Mr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma  (เข้ารับตำแหน่งวาระที่ 2 เมื่อ 24 พ.ค. 2557)

รมว.กต. : นางสาวไมเต อึนโคอานา-มาซาบาเน่ Ms. Maite Nkoana-Mashabane (เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 11 พ.ค.2552)

สกุลเงิน : แรนด์แอฟริกาใต้(ZAR)

อัตราแลกเปลี่ยน : 1ZAR =2.51 บาท (สถานะ ณ วันที่ 1 ส.ค. 2559)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ : 317.3 พันล้านUSD* (ไทย: 395.2 พันล้านUSD)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ : ร้อยละ 1.4* (ไทย: ร้อยละ 2.8)

รายได้ประชาชาติต่อหัว : 5,694.57 USD (IMF) (ไทย : 5,878.2 USD)

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 4.8* (ไทย: ร้อยละ -0.9)

เงินทุนสำรอง :   44.28 พันล้าน USD* (ไทย : 156.5 พันล้าน USD)

อุตสาหกรรมหลัก : เหมืองแร่ (ทองคำขาว ทอง และโครเมียม) ชิ้นส่วนรถยนต์ งานโลหะ เครื่องจักร สิ่งทอ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย อาหาร การซ่อมเรือพาณิชย์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  เคมีภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ อาหาร

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ทองคำ เพชร ทองคำขาว เหล็กและแร่อื่น ๆ เครื่องจักรและอุปกรณ์

 

ประเทศคู่ค้าสำคัญ นำเข้าจาก : จีน เยอรมนี  สหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย ญี่ปุ่น อินเดีย ส่งออกไปยัง จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์