ข้อมูลทั่วไปแคนาดา

Print
Category: แคนาดา
Published Date
Written by krit Hits: 400

ข้อมูลเกี่ยวกับแคนาดา

 

 

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และทางตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์คติก และทางใต้ติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา

พื้นที่ 9,984,670 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (ใหญ่กว่าไทยประมาณ 19 เท่า)

เมืองหลวง กรุงออตตาวา (Ottawa)

เมืองสำคัญ โทรอนโต(Toronto) มอนทรีออล(Montreal) แวนคูเวอร์ (Vancouver) นครควิเบก (Quebec City) แฮลิแฟกซ์ (Halifax) วินนิเพก (Winnipeg) เอดมันตัน (Edmonton)

ภูมิอากาศ ภาคพื้นทวีป (มีหิมะในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อน)

ประชากร  34,605,346 คน (ที่มา: Statistics Canada ต.ค. 2554)

ภาษา อังกฤษและฝรั่งเศส

ศาสนา โรมันคาธอลิก (ร้อยละ 43.6) โปรแตสแตนท์ (ร้อยละ 29.2) อิสลาม (ร้อยละ 2) พุทธ (ร้องละ 1) ยิว (ร้อยละ 1) ฮินดู (ร้อยละ 1) และอื่นๆ (รอยละ 12)

หน่วยเงินตรา ดอลลาร์แคนาดา  (1 CAD ประมาณ 31.2821 บาท) (15 มี.ค. 2555)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 1.73 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการ 2554)

รายได้เฉลี่ยต่อหัว 50, 265 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณการ 2554)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.7 (ประมาณการ 2554)

วันชาติ 1 กรกฎาคม

ระบอบการเมือง ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)

ระบบการปกครอง  ประชาธิปไตยแบบสมาพันธรัฐ (Confederation) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 รัฐ (Province) และ 3 ดินแดน (Territory) โดยแต่ละรัฐมีมุขมนตรี (Premier) เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย

รัฐ

1.       อัลเบอร์ตา (Alberta)

2.       บริติชโคลัมเบีย (British Columbia)

3.       แมนิโทบา (Manitoba)

4.       นิวบรันสวิก (New Brunswick)

5.       นิวฟันด์แลนด์ (Newfoundland and Labrador)

6.       โนวาสโกเชีย (Nova Scotia)

7.       ออนแทรีโอ (Ontario)

8.       ปรินซ์เอดเวอร์ดไอแลนด์ (Prince Edward Island)

9.       ควิเบก (Quebec)

10.   ซัสแคตเชวัน (Saskatchewan)

ดินแดน

1.       นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์ (Northwest Territories)

2.       นูนาวุต (Nunavut)

3.       ยูคอน (Yukon)

ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 โดยมีนายเดวิด จอห์นสตัน (The Right Honourable David Johnston) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

นายกรัฐมนตรี นาย Justin Trudeau (The Right Honourable Justin Trudeau)
รัฐมนตรีการต่างประเทศ นาย Sté
phane Dion (The Honourable Stéphane Dion)
รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศ  นาง Chrystia Freeland (The Honourable Chrystia Freeland
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาระหว่างประเทศ นาง Marie-Claude Bibeau
(The Honourable Marie-Claude Bibeau)

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองแคนาดาฝั่งตะวันออกในปี ค.ศ.1534 และได้เริ่มตั้งถิ่นฐานในปี ค.ศ.1604 ปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1713 อันเนื่องจากเหตุผลด้านการประมงและการค้าขนสัตว์ ซึ่งในที่สุดดินแดนแคนาดาตกเป็นของอังกฤษ ปี ค.ศ.1849 แคนาดาได้รับการยอมรับในสิทธิการปกครองตนเอง และต่อมาปี ค.ศ.1867 ได้มีการจัดตั้ง Dominion of Canada ในลักษณะของสมาพันธรัฐซึ่งประกอบด้วย Upper และ Lower Canada (รัฐ Ontario, Quebec, Nova Scotia และ New Brunswick ในปัจจุบัน) และต่อมาได้ขยายออกไปยังรัฐภาคตะวันตกจนถึงรัฐ British Columbia ปี ค.ศ.1931 แคนาดาได้รับสถานะเป็นประเทศที่เท่าเทียมกับอังกฤษโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นพระประมุข และต่อมาในปี ค.ศ.1949 รัฐ Newfoundland and Labrador เข้าร่วมเป็นรัฐที่สิบของแคนาดา