กิจกรรมการนำคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของสหรัฐฯ มาเยือนประเทศไทย

Print
Category: ข่าวสารหน่วยงาน
Published Date
Written by Super User Hits: 1237

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมการนำคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ มาเยือนประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 15 – 26 เมษายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของไทย และสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ (Congressional Staffer ระดับสูง ในสังกัด สส. และ ส.ว. ของพรรค Republican และ Democrat ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ) อันจะเป็นประโยชน์ต่อ ประเทศไทยในการประสานงานในอนาคต

ในการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เข้าพบและหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้