สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

Print
Category: มุมประชาคมอาเซียน
Published Date Hits: 890

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20121126-190330-788160.pdf