สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

แผ่นพับอาเซียน

Print
Category: มุมประชาคมอาเซียน
Published Date Hits: 1495

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20140616-082151-046629.jpg