สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

คู่มือฉบับประชาชน

Print
Category: มุมประชาคมอาเซียน
Published Date Hits: 904
58 คำตอบ สู่ประชาคมอาเซียน 2558

 

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20130815-110721-185204.pdf