สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

คำสั่งที่ 55-2555 การมอบอำนาจในหน.คณะผู้แทนในตปท.

Print
Category: ข่าวประกาศ/คำสั่ง
Published Date
Written by krit Hits: 631

คำสั่งที่ 55-2555 การมอบอำนาจในหน.คณะผู้แทนในตปท.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

คำสั่ง สอท.บรัสเซลส์ 18-2555 มอบอำนาจให้บุคคลในคณะผู้แทน

Print
Category: ข่าวประกาศ/คำสั่ง
Published Date
Written by krit Hits: 407

คำสั่ง สอท.บรัสเซลส์ 18-2555 มอบอำนาจให้บุคคลในคณะผู้แทน

 

_______________________________________________________