สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

Unity in Diversity

Print
Category: เอกสารสิ่งพิมพ์
Published Date Hits: 437
เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย

 

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20140616-081658-162391.jpg