สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Print
Category: เอกสารสิ่งพิมพ์
Published Date Hits: 370

 

Association of Southeast Asian Nations

 

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20121203-134709-296298.pdf