หนังสือการ์ตูนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน

Print
Category: เอกสารสิ่งพิมพ์
Published Date
Written by Super User Hits: 369

หลังจากนำหนังสือเกี่ยวกับประเทศอาเซียนมาแนะนำให้ได้อ่านแล้วนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ได้จัดทำ “หนังสือการ์ตูนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว และสร้างความพร้อมให้กับทุกท่านที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน