สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

ฉันและเธอ "เราคืออาเซียน"

Print
Category: เอกสารสิ่งพิมพ์
Published Date
Written by Super User Hits: 297

ฉันและเธอ "เราคืออาเซียน" ฉบับปรับปรุงปี 2555 เป็นหนังสือแนะนำอาเซียนที่จัดพิมพ์โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผ่านภาษาไทยที่สละสลวยเข้าใจง่าย รูปภาพงดงาม และตัวการ์ตูนสดใสน่ารัก อ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่...( ดาวน์โหลด )