สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Print
Category: เอกสารสิ่งพิมพ์
Published Date Hits: 360

 

Association of Southeast Asian Nations

 

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20121203-134709-296298.pdf

 

 

 

 

 

หนังสือการ์ตูนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน

Print
Category: เอกสารสิ่งพิมพ์
Published Date
Written by Super User Hits: 365

หลังจากนำหนังสือเกี่ยวกับประเทศอาเซียนมาแนะนำให้ได้อ่านแล้วนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ได้จัดทำ “หนังสือการ์ตูนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว และสร้างความพร้อมให้กับทุกท่านที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Unity in Diversity

Print
Category: เอกสารสิ่งพิมพ์
Published Date Hits: 432
เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย

 

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-20140616-081658-162391.jpg

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม: การศึกษาเพื่ออาเซียน

Print
Category: เอกสารสิ่งพิมพ์
Published Date
Written by Super User Hits: 273

หนังสือว่าด้วยการศึกษากับอาเซียน ที่จัดพิมพ์โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสึกษาธิการ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต่การก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมอาเซียน แผนงานจัดตั้งประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน แผน ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน และการดำเนินงานด้านการศึกษาของอาเซียนของประเทศไทย ฯลฯ ....อ่านต่อ