สรุปผลการเดินทางไปราชการ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ของ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

Print
Category: อาเซียน
Published Date
Written by krit Hits: 294